Fyzikální praktikum II - Vypracované protokoly

15.10.2009 21:38

Další várka protokolů.

Úlohy

2. Měření odporu
4. Měření malých odporů
7. Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou
8. Měření impedancí rezonanční metodou
9. Charakteristiky termistoru
10. Měření elektrické vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče
11. Charakteristiky diod
14. Relaxační kmity
18. Přechodové jevy v sériovém RLC obvodu

Počty bodů za jednotlivé části

Úloha 2 4 7 8 9 10 11 14 18
Teoretická část (max 3) 3 3 3 2 3 2 3 3 ?
Výsledky měření (max 10) 10 8 8 8 5 10 10 9 ?
Diskuse výsledků (max 4) 4 3 1 3 3 4 4 4 ?
Závěr (max 2) 2 2 2 2 2 2 2 2 ?
Seznam použité literatury (max 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 ?
Celkem (max 20) 20 17 15 16 14 19 20 19 18