Fyzikální praktikum I - Vypracované protokoly

26.05.2008 13:15

Na internetu už je dost vypracovaných protokolů, ale protože jsem neopisoval (pouze se někdy inspiroval) z jiných protokolů, tak to snad pro někoho může být další zdroj inspirace. Taky zde uvedu chyby v protokolech, abyste věděli, co komu vadí a jakých chyb se vyvarovat.

Úlohy

II: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru
VII: Studium kmitů vázaných oscilátorů
IX: Měření modulu pružnosti v tahu
X: Rychlost šíření zvuku
XIII: Měření momentu setrvačnosti kola
XVI: Studium Brownova pohybu
XVII: Studium otáčení tuhého tělesa
XXI: Měření tíhového zrychlení

Počty bodů za jednotlivé části

Úloha II VII IX X XIII XVI XVII XXI
Teoretická část 3 3 3 3 3 2 3 3
Výsledky měření 8 7 9 8 7 8 9 9
Diskuse výsledků 5 5 5 4 4 5 5 5
Závěr 2 2 2 2 2 2 2 2
Seznam použité literatury 1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 19 18 20 18 17 18 20 20

Chyby

Úloha Opravující Citace chyb
II Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. 1) Chybí mezivýsledky - parametry regresních přímek - jak byly výsledky spočteny?
2) i g je možné určit pomocí lineární regrese.
VII RNDr. Stanislav Daniš, PhD.

(k T4/4 na straně 5) - opravdu jste byl schopen měřit čas T4 s přesností 0,1s?

(k T'4/4 na straně 5) - opravdu takhle přesně?

(k ω'4 na straně 5) - nesmyslně velká přesnost!!!

IX Doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (žádné neuvedl)
X Mgr. Jan Hanuš, PhD.

(ke vztahu (19)) - a co interpolace ze vztahů 4 a 5?

(ke vztahu pro cvz dole na straně 4) - většinu údajů měříte s přesností na 3 cifry -> stejnou přesnost by měl mít i výsledek

(k diskusi, řádky 6, 7) - ale tyto dvě hodnoty se vám dobře shodují => tedy v obou případech bylo možná přítomno nepatrné množství CO2.

(k diskusi, řádky 11-14) - liší-li se cCO2, musí se i lišit Poissonova konstanta

XIII Dr.rer.nat. Robert Král, Dr.

Neuvádějte veličiny, které k ničemu nepotřebujete (vlhkost, tlak vzduchu)

(k podmínkám měření - vlhkost, tlak) - k čemu to potřebujete? To už má větší vliv poloha měsíce.

(ke vztahu (10)) - příliš optimistické, závaží není kulové

(d2-d4 na straně 4) - chyba d3 a d4 je ve skutečnosti větší než chyba d2

(k diskusi - "jeho těžiště je v polovině jeho výšky, což nemusí být správně.") - to skutečně není správné. Není to zjevně koule

(k diskusi - "Započítat vliv hmotnosti nitě by bylo obtížné") - to jste mohl započítat alespoň jako chybu hmotnosti

XVI RNDr. Ivo Křivka, CSc.

(k teorii) - chybí citace

(ke vztahu (19)) - některé chyby jste se měl pokusit započítat.

(k diskuzi, o dráze 1 a 2) Obě se vztahují ke stejné částici?

XVII Doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr. (žádné neuvedl)
XXI Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

(ke vztahu (20)) - to je délka reálného kyvadla. Délka matematického kyvadla je: lM=dk/2+h+l1=20,05+988+13,02=1021,1±2

(k relativním chybám na straně 7) - ηα∼0,1\‰, ηI∼1\‰, ηb∼1\‰ - délka mat. kyvadla a poloha těžiště reál. kyvadla není stejná.

(k závěru) η∼1-2\‰